Słowo na niedzielę: Henri Michaux

niedziela, 23 listopada 2014 | Komentarze: 0

Poruszając się w moim przeklętym ciele, dotarłem do okolicy, gdzie mojej cielesności było mniej i aby żyć, trzeba było zostać świętym. Ale ja, który kiedyś tak bardzo pragnąłem świętości, teraz, przymuszany do niej przez chorobę, wzbraniałem się przed nią i nadal się wzbraniam, i oczywiste jest, że nie będę żył w ten sposób.
Miałem taką możliwość, zgoda, ale być przypartym do muru, to nieznośne.

Henri Michaux, Święty, [w:] Seans z workiem, przeł. J. Hartwig, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2004, s. 61.

Teraz czytasz:

Słowo na niedzielę: Henri Michaux.

Szczegóły:

Zostaw komentarz...