Biedne „Arterie” — zaproszenie do współpracy

poniedziałek, 22 lutego 2016 | Komentarze: 0

Zapraszamy do współtworzenia kolejnego numeru Kwartalnika Artystyczno-Literackiego „Arterie”.

1(23)/2016
numer biedny


Pytamy o rozmaite wizje sprawiedliwości społecznej. Chcemy przyjrzeć się zjawiskom biedy i wykluczenia w najbliższej okolicy, w Europie i na innych kontynentach. Nie ukrywamy, że wiersz, esej, opowiadanie lub reportaż mogą tu posłużyć za diagnozę. Namawiamy was do wiwisekcji rozmaitych poglądów politycznych w kwestiach społecznych. Co z nich wynika dla biednego człowieka? Chętnie przyjmiemy teksty i prezentacje pogłębiające problem „biednego artysty”, a także twórczość, która wynika z doświadczeń bezdomności, upośledzenia, wykluczenia społecznego i życia za kratami. Przysyłajcie nam przekłady poezji i prozy w temacie „biednym”. Na poczet rubryki Dziecinada ogłaszamy konkurs na bajkę dla dzieci wykorzystującą motyw autyzmu (nagrodami będą numery „Arterii” oraz książki wydawane przez Dom Literatury w Łodzi). Nie wiemy, czy Wam zapłacimy, albowiem obecna poprawność polityczna (a my nigdy nie byliśmy zbyt grzeczni) może nas skazać na grantowy szkorbut. Wierzymy jednak, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

Termin przyjmowania materiałów do numeru biednego: 30 kwietnia 2016 r.

Czekamy na teksty nawiązujące do hasła nowego numeru: na dobrą poezję, prozę, przekłady tychże, eseje, reportaże, recenzje nowej literatury oraz grafiki i fotografie. Prosimy o teksty (proza, eseje, reportaże) o objętości do 15 tys. znaków, recenzje — do 5 tys. znaków i o zestawy 5–7 utworów poetyckich*.

Z propozycjami i pytaniami prosimy zwracać się pod adres: arterie.spp@gmail.com.

Redakcja „Arterii”

* Dwa tygodnie po terminie przyjmowania materiałów autorzy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu tekstu do druku.

Teraz czytasz:

Biedne „Arterie” — zaproszenie do współpracy.

Szczegóły:

Zostaw komentarz...