O autorze

Robert Rutkowski (ur. 1978). Zastępca redaktora naczelnego Kwartalnika Artystyczno-Literackiego Arterie”. Autor zbiorów wierszy Łowienie spod lodu (2008) i Wyjście w ciemno (2009). Poezję i prozę publikował między innymi„Akcencie”, „Czasie Kultury”, „Kresach”, „Odrze”, „Przekroju”, „Toposie”„Tyglu Kultury”. Tłumaczony na angielski, niemiecki, rosyjski i serbski. Mieszka w Łodzi.